Ať už svou nemovitost prodáváte, nebo naopak máte zájem si koupit dům, byt nebo pozemek, nejspíš budete potřebovat nahlédnout do katastru nemovitostí.

Katastr nemovitostí – co to vlastně je?

Katastr nemovitostí je veřejně přístupná databáze, obsahující soubor údajů o nemovitostech. Součástí katastru nemovitostí je evidence vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. Katastr nemovitostí je zdrojem informací, které slouží k ochraně práv k nemovitostem a pro daňové či poplatkové účely. Databáze v katastru obshauje popis, geometrické a polohové určení nemovitosti a s tím související zápis práv. 

Nahlížení do katastru nemovitostí

Vyhledávat v katastru nemovitostí můžete nejen parcelu, stavbu, či bytovou jednotku, ale i určitý proces řízení, jako například vložení zápisu do katastru. Při nákupu nemovitosti se Vám určitě bude hodit do katastru nahlédnout. Zjistíte tak, zda tvrzení prodávajícího jsou pravdivá a zda Vám prodávající nic nezamlčuje.

Stejně tak katastr využijete v situaci, kdy potřebujete dokázat, že vlastníkem nemovitosti jste právě Vy. Výpis budete potřebovat i v případě, že ručíte nemovitostí při žádosti o půjčku nebo hypotéku. 

Výpis z katastru nemovitostí

Chystáte se koupit nebo prodat nemovitost? Nechte si nejprve vystavit originální výpis z katastru nemovitostí (kn). Do katastru sice můžete nahlížet a vytisknout si základní výpis, ten však není vždy formálně použitelný pro další majetková jednání!

Výpis z katastru nemovitostí je veřejnou listinou, která prokazuje stav dané nemovitosti evidované v katastru nemovitostí k okamžiku vyhotovení LV (= list vlastnictví). Jedná se o výpis z veřejné evidence, který lze získat bez prokázání totožnosti. Výpis lze vyhotovit jako úplný výpis konkrétního listu vlastnictví nebo jako částečný výpis.

Výpis z katastru nemovitostí můžete za určitý poplatek získat přímo na katastrálním úřadě nebo na kontaktním místě Czechpoint. Výpis vám tedy rovněž vydávají na poštách, obecních úřadech, úřadech městských částí, na matričních úřadech, krajských úřadech, u notářů, na pracovištích Hospodářské komory a na zastupitelských úřadech.

Pokud nemáte na osobní návštěvu dané instituce čas, můžete zaslat písemnou žádost na katastrální úřad. Počítejte ovšem s časovým intervalem vyřízení do 30 dnů. Dokument vám bude zaslán poštou po zaplacení správního poplatku. Požádat o něj můžete také pomocí online formuláře Czechpoint. Dokument vám bude do 30 dnů taktéž doručen poštou.

Návrh na vklad do katastru nemovitostí

Prodáváte, darujete nebo jinak měníte vlastnické poměry v domácnosti? Návrh na vklad do katastru nemovitostí je žádost, kterou podává účastník a zahájí se tak řízení o změně nebo zániku práva na nemovitost. Vklad představuje zápis do katastru nemovitostí, kterým se zapisují vlastnická práva, věcné břemeno, předkupní právo a mnoho dalších.

Návrh na vklad může podat fyzická i právnická osoba, které právo vzniká, mění se, rozšiřuje, omezuje nebo případně zaniká. Dotčené osoby mohou žádost podávat zvlášť nebo i společně. Výhodné je nechat žádost podepsat všemi dotčenými osobami, protože tím se celý proces značně urychlí.